Garantie en retour zendingen

RETOURNERENRETOUR PROCEDURE:

Er kunnen verschillende reden zijn waarom u uw goederen wilt retourneren.

  • Het product is bij aankomst defect
  • Het product is defect in de garantie periode
  • Er is een verkeerd product geleverd door 365cam
  • U heeft het verkeerde product besteld of wilt afzien van de aankoop

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van
reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product
retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief
verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel
zijn voor eigen rekening.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht,
zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze
mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd
worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via
info@365cam.nl.
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag
binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

Kosten in geval van herroeping

1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Producten dienen altijd voldoende gefrankeerd te worden verzonden naar onderstaand adres.
365cam Agaatvlindersingel 46 3544ZA Utrecht.
3.Om te bepalen of u het product wilt houden mag u het beoordelen/bekijken zoals
in een fysieke winkel ook mogelijk is.
Indien u het product beschadigd of onvolledig retour stuurt,
zal het te vergoeden bedrag evenredig met de ontstane schade verrekend worden.
U bent dus verantwoordelijk voor eventueel ontstane waardevermindering.

rmaGARANTIE EN RETOURNEREN.

Helaas kan er altijd iets ooit stuk gaan.
Mocht dat gebeuren dan zullen wij alles in het werk zetten om u zo snel mogelijk te helpen.
Het defecte apparaat kunt u na het aanvragen van een RMA naar ons opsturen.

Klik op de knop voor een RMA aanvragen

RMA staat voor “Return Material Authorization” ofwel de toestemming om goederen naar 365cam terug te mogen sturen.
De RMA procedure is opgezet voor een betere registratie en organisatie van retourzendingen en reparaties.

365cam staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

2) 365cam hanteert de door de producent/leverancier gehanteerde garantietermijn voor de geleverde producten.(standaard is minimaal 1 jaar)

3) Op verbruiksproducten (batterijen, geheugen etc..) geeft 365cam geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

4) De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.

B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens 365cam zijn verricht.

C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen.

D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

E: indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.

F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

G: zonder geldige aankoopnota, of kopie van de aankoopnota.

H: Indien het garantiezegel is verbroken op de door ons geleverde apparatuur

I: Zonder dat het product fysiek is geretourneerd. RMA procedure. (tenzij hierover afspraken met 365cam over zijn gemaakt)

U kunt een defect product voldoende gefrankeerd retour sturen naar onderstaand adres.
365cam Agaatvlindersingel 46 3544ZA Utrecht
Geeft u dan ook duidelijk aan wat het probleem of het defect is aan het product.

Wij behandelen uw retourzending dan zo spoedig mogelijk

TRANSPORT SCHADE:
Neem NOOIT een beschadigd pakket aan.
Doet u dit wel en het product blijkt beschadigd, dan dient u binnen 24 uur na ontvangst
contact met ons op te nemen.
info@365cam.nl.

Monique 365cam